Jak polityka wpływa na nas psychologicznie?

Nie ulega wątpliwości, że polityka jest fundamentalną częścią naszego społeczeństwa, a tym samym życia wszystkich jednostek. Dlatego nie dziwi fakt, że zjawiska związane z polityką mają dla ludzi ważne implikacje psychologiczne, niektóre z nich o charakterze pozytywnym, ale inne całkiem negatywne. Dzięki poniższym informacjom poznamy lepiej niektóre z najważniejszych.

Jak polityka wpływa na nas psychologicznie: jej główne reperkusje

Arystoteles powiedział, że człowiek jest „zoon politikón”, co po grecku oznacza zwierzę polityczne (pochodzi od polis, miasta) lub zwierzę obywatelskie. Rozumie on przez to, że człowiek jest istotą społeczną, zwierzęciem, które ewolucyjnie jest przyzwyczajone do życia w społeczeństwie. Dlatego nieuniknione jest powstanie polityki, która dosłownie oznacza obywateli, a także państwa, a zatem jest sztuką odnoszenia się do wszystkich członków społeczeństwa.

Antropolog Elman R. zaproponował klasyfikację wszystkich społeczeństw ludzkich na cztery poziomy, w zależności od ich złożoności i struktury. Zgodnie z tym kryterium można mówić o bandach, plemionach, wodzostwach i państwach. Polityka pojawia się, w mniejszym lub większym stopniu, we wszystkich z nich, ale w miarę postępów na tych etapach, stają się one bardziej skomplikowane, aż dochodzimy do organizacji politycznej nowoczesnych państw, gdzie polityka sama w sobie jest czymś więcej niż sztuką, jest nauką, w której wszystkie zmienne są kontrolowane.

Chociaż nie wszyscy ludzie są politykami, w sensie utrzymywania się z tego zawodu, wszyscy są dotknięci samą polityką i decyzjami polityków różnych administracji, w których żyją lub pracują. Należy więc założyć, że będzie to miało reperkusje na poziomie psychologicznym, które będą mniej lub bardziej wyraziste w zależności od szeregu cech, zarówno samego człowieka, jak i warunków otoczenia oraz samych polityków.

Pierwszym czynnikiem, który decyduje o tym, jak polityka wpływa na nas psychologicznie jest stopień zaangażowania, jaki jednostka ma w stosunku do niej. Oczywiste jest, że są ludzie o wiele bardziej zainteresowani sceną polityczną niż inni, dlatego dla tych pierwszych efekty będą o wiele bardziej widoczne, ponieważ dla tych ludzi polityka zajmuje centralne miejsce w ich życiu i dlatego przeżywają każde wydarzenie, które ma związek z tym tematem z wielką intensywnością.

Decydujące znaczenie będzie miał również stopień wpływu danej decyzji politycznej na daną osobę. W tym sensie, jeśli jest to środek, który bezpośrednio wpływa na ich sposób życia w jakimkolwiek jego aspekcie, jest bardziej prawdopodobne, że wystąpi psychologiczna reakcja na niego, za lub przeciw. Z drugiej strony, jeśli dana osoba uważa, że ta zmiana legislacyjna nie ma znaczenia dla jej codziennego życia, możliwe jest, że nie wywoła ona żadnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych.