Demokracja i autokracja – różnice

Co to jest autokracja?

Autokracja to system polityczny, w którym cała władza spoczywa w rękach jednej osoby lub podmiotu. Etymologicznie pochodzi ono od greckiego słowa autokrateia, w którym „autos” oznacza „siebie”, a „krateia” oznacza moc.

W tych formach rządów wszystkie decyzje i oceny wyników strategii politycznej są podejmowane nie przez ludność, ale przez osobę lub małą grupę ludzi, którzy posiadają całą władzę bez możliwości dyskutowania lub regulowania tych działań przez kogokolwiek innego.

Autokrację można podzielić na dwa rodzaje reżimów. Te pierwsze to takie, w których państwo sprawuje absolutną kontrolę nad wszystkim, co dzieje się na poziomie politycznym w danym regionie, natomiast w reżimach totalitarnych dopuszcza się istnienie ograniczonej liczby partii politycznych (tylko tych, których podstawowe idee nie są sprzeczne z interesami elit).

Czym jest demokracja?

Termin ten również pochodzi z języka greckiego, chociaż w tym przypadku zamiast „autos” użyte jest słowo „demos”, czyli „ludzie”. Oznacza to, że w tej formie rządów, w przeciwieństwie do autokracji, wszyscy mieszkańcy obszaru stanowiącego suwerenny podmiot mają możliwość równego uczestnictwa w życiu politycznym. Jednak w praktyce debata na temat tego, jaki konkretny system polityczny generuje najczystsze warunki demokracji, nie jest jasna.