Rafał Weber

Urodzony 1 września 1981 roku w Tarnobrzegu. Prawnik. Żona Anna, córka Adrianna.

Od lipca 2014 zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odpowiedzialny za działania związane z promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także za kontakty z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie 2 powiatów – stalowowolskim i niżańskim.

Od 2008 do 2009 asystent posła na Sejm RP Antoniego Błądka, w latach 2009 – 2014 dyrektor biura posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, natomiast od 2013 do 2014 dyrektor biura senator RP Janiny Sagatowskiej. W ramach swoich obowiązków koordynował pracę biur filialnych oraz reprezentował posłów i senator.

W latach 2010 – 2014 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli, członek komisji: oświaty, kultury i sportu, inicjatyw gospodarczych i promocji miasta oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mandat uzyskał startując z listy KW Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 292 głosy. Aktywny radny – inicjator i współorganizator wielu projektów uchwał o ważnych społecznie sprawach dla mieszkańców Stalowej Woli: uchwała obniżająca opłaty za przedszkola miejskie.

W latach 2014 – 2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 28 listopada 2014 roku. Wybrany przez 21 z 22 głosujących radnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Członek komisji budżetu i finansów oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mandat uzyskał startując z listy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu jednomandatowym nr 21 otrzymując 380 głosów (44,29% wszystkich w tym okręgu). W tych wyborach pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zwycięskiego kandydata na prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Współinicjator powstałego w 2013 roku ruchu społecznego Kocham Stalową Wolę, którego celem jest organizowanie uroczystości patriotycznych (Rajd Honoru dla uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Ogniska Patriotyzmu w rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości) oraz akcji upamiętniających ważne dla Stalowej Woli wydarzenia.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 uzyskał mandat Posła na Sejm RP z wynikiem 17359 głosów. To 7 wynik na liście PiS. Należy do komisji sejmowych: Obrony Narodowej i Infrastruktury.

Członek kilku zespołów parlamentarnych – m.in: budowy drogi ekspresowej S74, strażaków, reindustralizacji Polski.

Aktualnie autor 84 wypowiedzi sejmowych, 31 interpelacji, 5 zapytań, 2 pytań bieżących. Brał udział w 99,07% głosowań.

W marcu 2017 roku powołany przez Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na koordynatora PiS wyborów samorządowych w okręgu nr 23.

Jesienią 2018 roku reprezentował Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości z pracach nad ustawą powołującą Fundusz Dróg Samorządowych. Na podstawie tej ustawy polskie samorządy otrzymają od rządu najwyższe w historii wsparcie na remonty, modernizację i budowę dróg gminnych i powiatowych oraz budowę mostów przy drogach wojewódzkich. Tylko w roku 2019 kwota ta wyniesie 6 miliardów złotych. Docelowo do 2028 roku rząd zamierza przeznaczyć na te cele aż 36 miliardów złotych.

 

Aktualności

o zwalczaniu dopingu Poseł Rafał Weber

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Aż dziw bierze, że ten temat, że temat dopingu do tej pory nie był rozwiązany w sposób kompleksowy w polskim systemie prawnym. I dobrze, że w końcu taka ustawa powstaje. Jestem przekonany, że przez Wysoką Izbę zostanie przyjęta.

Biuro poselskie pomaga rozliczyć PIT

Każdy pracujący ma obowiązek rozliczenia wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa również na emerytach i rencistach, który chcieliby przekazać 1% podatku na organizacje pozarządowe. W tym roku zeznania podatkowe należy złożyć do dnia 2 maja 2017 r. Do końca lutego zakłady pracy i ZUS przekazują druk PIT – 11 lub […]

Poseł o przyczynach wyboru caracali

Wydaje się, że w ostatnich dniach poznaliśmy prawdziwe przyczyny wyboru caracali przez poprzedni rząd, przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie jest to jakaś nadzwyczajna jakość tego produktu, nie są to nowe technologie, które miały spłynąć do naszego kraju, nie jest to wybór dokonany przez żołnierzy polskiego wojska,

Rondo z kamerami. Wypowiedź Pana Posła w sejmie 06.10.2016 r.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Podziękowanie dla pana ministra za obecność i za takie szczegółowe przedstawienie raportu, nie tylko samej statystyki tego, co było, ale też tego, co trzeba zrobić w przyszłości, aby uniknąć ofiar czy zmniejszyć liczbę ofiar na polskich drogach. Czasu nie cofniemy, zdrowia ani życia poszkodowanym nie wrócimy, ale musimy myśleć […]

Głos Posła w dyskusji o ograniczeniu handlu w Niedziele.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Na ostatniej konwencji Platformy Obywatelskiej pani poseł Joanna Mucha powiedziała, że program 500+ wycofał z rynku pracy ćwierć miliarda Polaków. Ona oczywiście się pomyliła. Prawdopodobnie chodziło jej o ćwierć miliona Polaków, czyli 250 tys.  Mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości od 10 miesięcy, natomiast stopa bezrobocia najniższa od 25 lat. 

Poseł Rafał Weber za ochroną życia! [VIDEO]

Pierwsze czytanie projektów obywatelskich – jednego zakazującego aborcji i drugiego liberalizującego prawo aborcyjne było najbardziej rozpalającym opinię publiczną tematem 26 posiedzenia Sejmu RP. Uważam, że obowiązkiem parlamentarzysty jest uchwalanie prawa które chroni życie. Dlatego zagłosowałem za skierowaniem do dalszych prac projektu pro-live i za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu dającego aborcyjną swobodę.

 

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

12-12-2018 Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 3100)
8-11-2018 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2846 i 2930)
8-11-2018 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2846 i 2930)
23-10-2018 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druki nr 2859 i 2898)
23-10-2018 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druki nr 2859 i 2898)
23-10-2018 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
23-10-2018 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
4-10-2018 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
3-10-2018 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
3-10-2018 Pytania w sprawach bieżących
3-10-2018 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2786 i 2874)
3-10-2018 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2786 i 2874)
2-10-2018 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859)
2-10-2018 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859)
3-07-2018 Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druki nr 2505 i 2659)
5-06-2018 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505)
11-04-2018 Informacja ministra infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycji
28-02-2018 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
27-02-2018 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 2244)
13-12-2017 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113)
8-12-2017 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
6-12-2017 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 2038 i 2079)
6-12-2017 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 2038 i 2079)
23-11-2017 Informacja bieżąca
23-11-2017 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2013 i 2015)
26-10-2017 Informacja bieżąca
26-10-2017 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 1889 i 1942)
25-10-2017 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1543 i 1895)
25-10-2017 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1543 i 1895)
11-10-2017 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878). (tekst niewygłoszony)
11-10-2017 Oświadczenia
28-09-2017 Informacja bieżąca
28-09-2017 Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.˝ (druk nr 1547) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 1664)
12-07-2017 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712)
8-06-2017 Informacja bieżąca
8-06-2017 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (druki nr 1540 i 1554)
8-06-2017 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (druki nr 1540 i 1554)
25-05-2017 Informacja bieżąca
24-05-2017 Oświadczenia
24-02-2017 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 800)
23-02-2017 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1199)
23-02-2017 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1093 i 1272)
09-02-2017 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184).
09-02-2017 Informacja bieżąca.
29-11-2016 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe (druk nr 1030). 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk nr 1031). (tekst niewygłoszony)
16-11-2016 Informacja bieżąca.
20-10-2016 Informacja bieżąca.
06-10-2016 Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.˝ (druk nr 493) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 560).
04-10-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 841 i 866).
04-10-2016 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).
22-09-2016 16. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 784). 17. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830).
13-09-2016 Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 722 i 753).
20-07-2016 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie: – ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, – oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945 (druki nr 625, 640 i 723).
20-07-2016 Oświadczenie w sprawie walorów turystycznych Podkarpacia (tekst niewygłoszony)
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i 687).
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druki nr 645 i 676).
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 628 i 664).
22-06-2016 Informacja bieżąca.
22-06-2016 Informacja bieżąca.
22-06-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615).
21-06-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600). (tekst niewygłoszony)
20-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
20-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
19-05-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516).
19-05-2016 Oświadczenie w sprawie 72. rocznicy likwidacji siedziby placówki Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „Wilcze Łyko” na tzw. rozwadowskiej „Górce” w Stalowej Woli
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517).
01-04-2016 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 306).
01-04-2016 Oświadczenie w sprawie programu „Rodzina 500+”
31-03-2016 Oświadczenie w sprawie wdrażania programu „Gospodarka+”
18-03-2016 Oświadczenie w sprawie 72. rocznicy śmierci Kazimierza Pilata ps. Zaremba – żołnierza Armii Krajowej w stopniu porucznika, oficera rezerwy w stopniu kapitana, organizatora konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Stalowej Woli walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej
17-03-2016 Oświadczenie w sprawie uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej (tekst niewygłoszony)
26-02-2016 Oświadczenie w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Stalowej Woli pn. „Żołnierze Wyklęci – ludzie o stalowej woli”
11-02-2016 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
09-02-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216).
21-12-2015 Oświadczenie w sprawie przekazania wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 r. na tej sali są po prostu kłamstwem
15-12-2015 Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 68 i 94).
25-11-2015 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23).

 

Zgłoszone interpelacje

31. w sprawie uzyskania uprawień do prowadzenia egzekucji administracyjnej całościowej 29968
30. w sprawie włączenia hospicjów do programu „Dostępność plus” 29418
29. w sprawie możliwości stworzenia finansowania z budżetu państwa działalności domów pomocy społecznej 27911
28. w sprawie dostępu do systemu rezerwacji i sprzedaży biletów PKP Intercity SA 23804
27. w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla osób chorujących na raka jelita grubego oraz inne schorzenia, w wyniku których konieczne jest wyłonienie stomii 20161
26. w sprawie zmiany warunków rządowego programu „Aktywna tablica” 17784
25. w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości świadczenia przedemerytalnego 16846
24. w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego – budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 15950
23. w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego – budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 15949
22. w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego – budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 15948
21. w sprawie możliwości przyznania zasiłku pielęgnacyjnego dla opiekuna będącego na emeryturze (gdy niepełnosprawność dziecka jest w znacznym stopniu i od urodzenia) 14624
20. w sprawie prawnego uregulowania opieki zdrowotnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych spoza UE 12775
19. w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 12514
18. w sprawie realizacji zasady konkurencyjności w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 11877
17. w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego zmiany przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do samorządowych zakładów aktywności zawodowej 11231
16. w sprawie umożliwienia nadawania herbu sołectwom 10341
15. w sprawie rozszerzenia programu szybkich kolei o trasę Rzeszów – Lublin – Warszawa 10152
14. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do samorządowych zakładów aktywności zawodowej 9505
13. w sprawie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 7114
12. w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w zakresie obowiązku odbycia kursu dokształcającego i szkolenia praktycznego przez kierowców kat. B w okresie próbnym 5919
11. w sprawie praktyki stosowanej przez zamawiających w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych 5263
10. w sprawie przyszłości lekarzy rezydentów 5008
9. w sprawie trybu dla uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania 4657
8. w sprawie połączeń kolejowych pomiędzy miastami północnego Podkarpacia, w tym Stalową Wolą a Warszawą 4609
7. w sprawie projektu taryf wybranych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, który został ogłoszony na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej „AOTMiT”) w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz w sprawie procesu konsultacji przedmiotowych taryf prowadzonego przez prezesa AOTMiT 3280
6. w sprawie nowelizacji art. 36 § 6 Prawa spółdzielczego 3159
5. w sprawie zwiększenia świadczenia mieszkaniowego przysługującego żołnierzom zawodowym 1681
4. w sprawie wdrażania w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 1012
3. w sprawie ujęcia w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014-2020 przepisów dających możliwość wspierania szpitali klinicznych z woj. podkarpackiego 213
2. w sprawie wprowadzenia tzw. podatku od hipermarketów 125
1. w sprawie zniesienia ekonomicznego przymusu przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe 61

Zgłoszone zapytania 

5. w sprawie SKOK Jaworzno 7694
4. w sprawie stałego dofinansowania opieki żłobkowej z budżetu państwa 3732
3. w sprawie możliwości likwidacji podwójnej składki zdrowotnej od zagranicznych świadczeń emerytalnych lub rentowych 2362
2. w sprawie możliwości kwotowej waloryzacji rent i emerytur 2361
1. w sprawie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie wprowadzenia nagród jubileuszowych po 50. latach pracy 979

 

Oświadczenia 

10. w sprawie uroczystości zaprzysiężenia Wojsk Obrony Terytorialnej, która odbyła się 23 września 2017 r. w Nisku 11-10-2017
9. w sprawie 2. rocznicy wygranych przez pana doktora Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich 24-05-2017
8. w sprawie walorów turystycznych Podkarpacia 20-07-2016
7.  w sprawie 72. rocznicy likwidacji siedziby placówki Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „Wilcze Łyko” na tzw. rozwadowskiej „Górce” w Stalowej Woli 19-05-2016
6. w sprawie programu „Rodzina 500+” 01-04-2016
5. w sprawie wdrażania programu „Gospodarka+”  31-03-2016
4. w sprawie 72. rocznicy śmierci Kazimierza Pilata ps. Zaremba – żołnierza Armii Krajowej w stopniu porucznika, oficera rezerwy w stopniu kapitana, organizatora konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Stalowej Woli walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej  18-03-2016
3. w sprawie uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej 17-03-2016
2. w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Stalowej Woli pn. „Żołnierze Wyklęci – ludzie o stalowej woli” 26-02-2016
1. w sprawie przekazania wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 r. na tej sali są po prostu kłamstwem 21-12-2015

 

Biura Poselskie Rafała Webera

Biuro Poselskie Rafała Webera ul. Wolności 2a
37-450 Stalowa Wola
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Mielcu
ul. Obrońców Pokoju 6
39-300 Mielec
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Nisku
ul. Kościuszki 8
37-400 Nisko
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Rudniku nad Sanem
ul. Sandomierska 2
37-420 Rudnik nad Sanem
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Tarnobrzegu
ul. Sandomierska 2
39-400 Tarnobrzeg
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Zaklikowie
ul. Rozwadowska 8
37-470 Zaklików
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl

Kontakt

Wyślij wiadomość