Rafał WeberWeber

Urodzony 1 września 1981 roku w Tarnobrzegu. Prawnik. Żona Anna, córka Adrianna.

Od lipca 2014 zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odpowiedzialny za działania związane z promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także za kontakty z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie 2 powiatów – stalowowolskim i niżańskim.

Od 2008 do 2009 asystent posła na Sejm RP Antoniego Błądka, w latach 2009 – 2014 dyrektor biura posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, natomiast od 2013 do 2014 dyrektor biura senator RP Janiny Sagatowskiej. W ramach swoich obowiązków koordynował pracę biur filialnych oraz reprezentował posłów i senator.

W latach 2010 – 2014 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli, członek komisji: oświaty, kultury i sportu, inicjatyw gospodarczych i promocji miasta oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mandat uzyskał startując z listy KW Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 292 głosy. Aktywny radny – inicjator i współorganizator wielu projektów uchwał o ważnych społecznie sprawach dla mieszkańców Stalowej Woli: uchwała obniżająca opłaty za przedszkola miejskie.

W latach 2014 – 2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 28 listopada 2014 roku. Wybrany przez 21 z 22 głosujących radnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Członek komisji budżetu i finansów oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mandat uzyskał startując z listy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu jednomandatowym nr 21 otrzymując 380 głosów (44,29% wszystkich w tym okręgu). W tych wyborach pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zwycięskiego kandydata na prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Współinicjator powstałego w 2013 roku ruchu społecznego Kocham Stalową Wolę, którego celem jest organizowanie uroczystości patriotycznych (Rajd Honoru dla uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Ogniska Patriotyzmu w rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości) oraz akcji upamiętniających ważne dla Stalowej Woli wydarzenia.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 uzyskał mandat Posła na Sejm RP z wynikiem 17359 głosów. To 7 wynik na liście PiS. Należy do komisji sejmowych: Obrony Narodowej i Infrastruktury.

 

Aktualności

Poseł o przyczynach wyboru caracali

Wydaje się, że w ostatnich dniach poznaliśmy prawdziwe przyczyny wyboru caracali przez poprzedni rząd, przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie jest to jakaś nadzwyczajna jakość tego produktu, nie są to nowe technologie, które miały spłynąć do naszego kraju, nie jest to wybór dokonany przez żołnierzy polskiego wojska,

Rondo z kamerami. Wypowiedź Pana Posła w sejmie 06.10.2016 r.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Podziękowanie dla pana ministra za obecność i za takie szczegółowe przedstawienie raportu, nie tylko samej statystyki tego, co było, ale też tego, co trzeba zrobić w przyszłości, aby uniknąć ofiar czy zmniejszyć liczbę ofiar na polskich drogach. Czasu nie cofniemy, zdrowia ani życia poszkodowanym nie wrócimy, ale musimy myśleć […]

Głos Posła w dyskusji o ograniczeniu handlu w Niedziele.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Na ostatniej konwencji Platformy Obywatelskiej pani poseł Joanna Mucha powiedziała, że program 500+ wycofał z rynku pracy ćwierć miliarda Polaków. Ona oczywiście się pomyliła. Prawdopodobnie chodziło jej o ćwierć miliona Polaków, czyli 250 tys.  Mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości od 10 miesięcy, natomiast stopa bezrobocia najniższa od 25 lat. 

Poseł Rafał Weber za ochroną życia! [VIDEO]

Pierwsze czytanie projektów obywatelskich – jednego zakazującego aborcji i drugiego liberalizującego prawo aborcyjne było najbardziej rozpalającym opinię publiczną tematem 26 posiedzenia Sejmu RP. Uważam, że obowiązkiem parlamentarzysty jest uchwalanie prawa które chroni życie. Dlatego zagłosowałem za skierowaniem do dalszych prac projektu pro-live i za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu dającego aborcyjną swobodę.

MSPO Kielce 2016

Prezydent RP Andrzej Duda po raz kolejny na#MSPO2016 w Kielcach podziwiał potencjał Huty Stalowa Wola . W krótkiej rozmowie wyraził zadowolenie, że moździerz RAK będzie od przyszłego roku systematycznie trafiał do polskiej armii. (foto Stalowka.NET)

O młodym pokoleniu na konwencji programowej PiS

  • 19 Październik 2015
  • Napisał
  • In Wybory
  • No Comments

Rafał Weber na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 17 października 2015 roku, mówił o młodym pokoleniu Polaków oraz o tym, jak zachęcić ich do mieszkania i pracowania w naszym kraju. – W ciągu ostatnich 10 lat ponad 2,5 mln młodych Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu […]

Weber: będę realizował program PiS

  • 13 Październik 2015
  • Napisał
  • In Wybory
  • No Comments

– 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w najuboższych rodzinach na pierwsze i kolejne, obniżenie wieku emerytalnego oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł to filary programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Realizacja tych założeń jest szczególnie ważna dla Podkarpacia, bo przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu – mówi […]

 

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

24-02-2017 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 800)
23-02-2017 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1199)
23-02-2017 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1093 i 1272)
09-02-2017 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184).
09-02-2017 Informacja bieżąca.
29-11-2016 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe (druk nr 1030). 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk nr 1031). (tekst niewygłoszony)
16-11-2016 Informacja bieżąca.
20-10-2016 Informacja bieżąca.
06-10-2016 Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.˝ (druk nr 493) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 560).
04-10-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 841 i 866).
04-10-2016 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).
22-09-2016 16. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 784). 17. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830).
13-09-2016 Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 722 i 753).
20-07-2016 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie: – ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, – oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945 (druki nr 625, 640 i 723).
20-07-2016 Oświadczenie w sprawie walorów turystycznych Podkarpacia (tekst niewygłoszony)
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i 687).
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druki nr 645 i 676).
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 628 i 664).
22-06-2016 Informacja bieżąca.
22-06-2016 Informacja bieżąca.
22-06-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615).
21-06-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600). (tekst niewygłoszony)
20-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
20-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
19-05-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516).
19-05-2016 Oświadczenie w sprawie 72. rocznicy likwidacji siedziby placówki Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „Wilcze Łyko” na tzw. rozwadowskiej „Górce” w Stalowej Woli
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517).
01-04-2016 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 306).
01-04-2016 Oświadczenie w sprawie programu „Rodzina 500+”
31-03-2016 Oświadczenie w sprawie wdrażania programu „Gospodarka+”
18-03-2016 Oświadczenie w sprawie 72. rocznicy śmierci Kazimierza Pilata ps. Zaremba – żołnierza Armii Krajowej w stopniu porucznika, oficera rezerwy w stopniu kapitana, organizatora konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Stalowej Woli walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej
17-03-2016 Oświadczenie w sprawie uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej (tekst niewygłoszony)
26-02-2016 Oświadczenie w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Stalowej Woli pn. „Żołnierze Wyklęci – ludzie o stalowej woli”
11-02-2016 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
09-02-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216).
21-12-2015 Oświadczenie w sprawie przekazania wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 r. na tej sali są po prostu kłamstwem
15-12-2015 Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 68 i 94).
25-11-2015 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23).

 

Zgłoszone interpelacje

17. w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego zmiany przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do samorządowych zakładów aktywności zawodowej 11231
16. w sprawie umożliwienia nadawania herbu sołectwom 10341
15. w sprawie rozszerzenia programu szybkich kolei o trasę Rzeszów – Lublin – Warszawa 10152
14. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do samorządowych zakładów aktywności zawodowej 9505
13. w sprawie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 7114
12. w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w zakresie obowiązku odbycia kursu dokształcającego i szkolenia praktycznego przez kierowców kat. B w okresie próbnym 5919
11. w sprawie praktyki stosowanej przez zamawiających w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych 5263
10. w sprawie przyszłości lekarzy rezydentów 5008
9. w sprawie trybu dla uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania 4657
8. w sprawie połączeń kolejowych pomiędzy miastami północnego Podkarpacia, w tym Stalową Wolą a Warszawą 4609
7. w sprawie projektu taryf wybranych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, który został ogłoszony na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej „AOTMiT”) w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz w sprawie procesu konsultacji przedmiotowych taryf prowadzonego przez prezesa AOTMiT 3280
6. w sprawie nowelizacji art. 36 § 6 Prawa spółdzielczego 3159
5. w sprawie zwiększenia świadczenia mieszkaniowego przysługującego żołnierzom zawodowym 1681
4. w sprawie wdrażania w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 1012
3. w sprawie ujęcia w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014-2020 przepisów dających możliwość wspierania szpitali klinicznych z woj. podkarpackiego 213
2. w sprawie wprowadzenia tzw. podatku od hipermarketów 125
1. w sprawie zniesienia ekonomicznego przymusu przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe 61

Zgłoszone zapytania 

3. w sprawie możliwości likwidacji podwójnej składki zdrowotnej od zagranicznych świadczeń emerytalnych lub rentowych 2362
2. w sprawie możliwości kwotowej waloryzacji rent i emerytur 2361
1. w sprawie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie wprowadzenia nagród jubileuszowych po 50. latach pracy 979

 

Oświadczenia 

8. w sprawie walorów turystycznych Podkarpacia 20-07-2016
7.  w sprawie 72. rocznicy likwidacji siedziby placówki Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „Wilcze Łyko” na tzw. rozwadowskiej „Górce” w Stalowej Woli 19-05-2016
6. w sprawie programu „Rodzina 500+” 01-04-2016
5. w sprawie wdrażania programu „Gospodarka+”  31-03-2016
4. w sprawie 72. rocznicy śmierci Kazimierza Pilata ps. Zaremba – żołnierza Armii Krajowej w stopniu porucznika, oficera rezerwy w stopniu kapitana, organizatora konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Stalowej Woli walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej  18-03-2016
3. w sprawie uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej 17-03-2016
2. w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Stalowej Woli pn. „Żołnierze Wyklęci – ludzie o stalowej woli” 26-02-2016
1. w sprawie przekazania wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 r. na tej sali są po prostu kłamstwem 21-12-2015

 

 

Odsłonięcie tablic upamiętniających dwóch lekarzy Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza

„Pamięci Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, polskich lekarzy, którzy w Rozwadowie podczas okupacji niemieckiej ocalili przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty wielu mieszkańców tutejszego regionu.
„Pamięci Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, polskich lekarzy, którzy w Rozwadowie podczas okupacji niemieckiej ocalili przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty wielu mieszkańców tutejszego regionu.
« 1 z 8 »

 


 

PGZ/HSW 28.06.2016

Debata poświęcona perspektywom rozwoju polskiej zbrojeniówki /PGZ/HSW
Debata poświęcona perspektywom rozwoju polskiej zbrojeniówki /PGZ/HSW
« 2 z 14 »

 

11 Listopada 2016 r. 

 

Pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu.
Pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu.
www.stalowawola.pl
« 1 z 15 »

 


Podpisanie umowy na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych „Regina”

4,5 mld zł – na taką kwotę Huta Stalowa Wola podpisała umowę
4,5 mld zł – na taką kwotę Huta Stalowa Wola podpisała umowę
www.stalowawola.pl
« 1 z 6 »

 

Otwarcie żłobka w Stalowej Woli

Mieszkańcy Stalowej Woli cieszą się z otwarcia nowego żłobka
Mieszkańcy Stalowej Woli cieszą się z otwarcia nowego żłobka
Author: www.stalowawola.pl
« 1 z 13 »

Biura Poselskie Rafała Webera

Biuro Poselskie Rafała Webera ul. Wolności 2a
37-450 Stalowa Wola
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Mielcu
ul. Obrońców Pokoju 6
39-300 Mielec
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Nisku
ul. Kościuszki 8
37-400 Nisko
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Rudniku nad Sanem
ul. Sandomierska 2
37-420 Rudnik nad Sanem
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Tarnobrzegu
ul. Sandomierska 2
39-400 Tarnobrzeg
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl

Kontakt

Wyślij wiadomość