Rafał WeberWeber

Urodzony 1 września 1981 roku w Tarnobrzegu. Prawnik. Żona Anna, córka Adrianna.

Od lipca 2014 zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odpowiedzialny za działania związane z promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także za kontakty z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie 2 powiatów – stalowowolskim i niżańskim.

Od 2008 do 2009 asystent posła na Sejm RP Antoniego Błądka, w latach 2009 – 2014 dyrektor biura posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, natomiast od 2013 do 2014 dyrektor biura senator RP Janiny Sagatowskiej. W ramach swoich obowiązków koordynował pracę biur filialnych oraz reprezentował posłów i senator.

W latach 2010 – 2014 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli, członek komisji: oświaty, kultury i sportu, inicjatyw gospodarczych i promocji miasta oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mandat uzyskał startując z listy KW Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 292 głosy. Aktywny radny – inicjator i współorganizator wielu projektów uchwał o ważnych społecznie sprawach dla mieszkańców Stalowej Woli: uchwała obniżająca opłaty za przedszkola miejskie.

W latach 2014 – 2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 28 listopada 2014 roku. Wybrany przez 21 z 22 głosujących radnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Członek komisji budżetu i finansów oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mandat uzyskał startując z listy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu jednomandatowym nr 21 otrzymując 380 głosów (44,29% wszystkich w tym okręgu). W tych wyborach pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zwycięskiego kandydata na prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Współinicjator powstałego w 2013 roku ruchu społecznego Kocham Stalową Wolę, którego celem jest organizowanie uroczystości patriotycznych (Rajd Honoru dla uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Ogniska Patriotyzmu w rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości) oraz akcji upamiętniających ważne dla Stalowej Woli wydarzenia.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 uzyskał mandat Posła na Sejm RP z wynikiem 17359 głosów. To 7 wynik na liście PiS. Należy do komisji sejmowych: Obrony Narodowej i Infrastruktury.

 

Aktualności

Poseł Rafał Weber o sprawozdaniu głównego inspektora pracy z działalności PIP w 2015 r.

Kolega poseł ubiegł mnie właśnie z pytaniem odnośnie do reakcji Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli chodzi o aferę outsourcingową. Ta afera dotknęła przedsiębiorców, którzy zaufali oszustowi, którzy przekazywali mu środki, aby opłacał składki społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również podatki do urzędu skarbowego, a tak się nie działo.

Poseł Rafał Weber o projekcie ust. o Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

To bardzo zacna i bardzo potrzebna inicjatywa pana prezydenta dr. Andrzeja Dudy, tak ogromnie różniąca go od poprzedniego prezydenta, który Polakom proponował marsze z orłem z czekolady na fioletowym tle, były takie marsze w roku 2013. Inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy o włączeniu wszystkich środowisk i politycznych, i społecznych do organizacji obchodów

najniższe bezrobocie od lat! Pan Poseł Rafał Weber

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Ja myślę, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj o efektach rządów Prawa i Sprawiedliwości, o historycznie najniższym bezrobociu i o wzroście wynagrodzeń, gdyby nie doskonała współpraca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w tej chwili superresortu, czyli Ministerstwa Rozwoju i Finansów,

o zwalczaniu dopingu Poseł Rafał Weber

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Aż dziw bierze, że ten temat, że temat dopingu do tej pory nie był rozwiązany w sposób kompleksowy w polskim systemie prawnym. I dobrze, że w końcu taka ustawa powstaje. Jestem przekonany, że przez Wysoką Izbę zostanie przyjęta.

Biuro poselskie pomaga rozliczyć PIT

Każdy pracujący ma obowiązek rozliczenia wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa również na emerytach i rencistach, który chcieliby przekazać 1% podatku na organizacje pozarządowe. W tym roku zeznania podatkowe należy złożyć do dnia 2 maja 2017 r. Do końca lutego zakłady pracy i ZUS przekazują druk PIT – 11 lub […]

 

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

24-02-2017 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 800)
23-02-2017 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1199)
23-02-2017 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1093 i 1272)
09-02-2017 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184).
09-02-2017 Informacja bieżąca.
29-11-2016 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe (druk nr 1030). 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk nr 1031). (tekst niewygłoszony)
16-11-2016 Informacja bieżąca.
20-10-2016 Informacja bieżąca.
06-10-2016 Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.˝ (druk nr 493) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 560).
04-10-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 841 i 866).
04-10-2016 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).
22-09-2016 16. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 784). 17. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830).
13-09-2016 Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 722 i 753).
20-07-2016 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie: – ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, – oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945 (druki nr 625, 640 i 723).
20-07-2016 Oświadczenie w sprawie walorów turystycznych Podkarpacia (tekst niewygłoszony)
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i 687).
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druki nr 645 i 676).
06-07-2016 Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 628 i 664).
22-06-2016 Informacja bieżąca.
22-06-2016 Informacja bieżąca.
22-06-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615).
21-06-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600). (tekst niewygłoszony)
20-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
20-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
19-05-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516).
19-05-2016 Oświadczenie w sprawie 72. rocznicy likwidacji siedziby placówki Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „Wilcze Łyko” na tzw. rozwadowskiej „Górce” w Stalowej Woli
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
18-05-2016 Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517).
01-04-2016 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 306).
01-04-2016 Oświadczenie w sprawie programu „Rodzina 500+”
31-03-2016 Oświadczenie w sprawie wdrażania programu „Gospodarka+”
18-03-2016 Oświadczenie w sprawie 72. rocznicy śmierci Kazimierza Pilata ps. Zaremba – żołnierza Armii Krajowej w stopniu porucznika, oficera rezerwy w stopniu kapitana, organizatora konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Stalowej Woli walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej
17-03-2016 Oświadczenie w sprawie uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej (tekst niewygłoszony)
26-02-2016 Oświadczenie w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Stalowej Woli pn. „Żołnierze Wyklęci – ludzie o stalowej woli”
11-02-2016 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
09-02-2016 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216).
21-12-2015 Oświadczenie w sprawie przekazania wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 r. na tej sali są po prostu kłamstwem
15-12-2015 Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 68 i 94).
25-11-2015 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23).

 

Zgłoszone interpelacje

17. w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego zmiany przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do samorządowych zakładów aktywności zawodowej 11231
16. w sprawie umożliwienia nadawania herbu sołectwom 10341
15. w sprawie rozszerzenia programu szybkich kolei o trasę Rzeszów – Lublin – Warszawa 10152
14. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do samorządowych zakładów aktywności zawodowej 9505
13. w sprawie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 7114
12. w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w zakresie obowiązku odbycia kursu dokształcającego i szkolenia praktycznego przez kierowców kat. B w okresie próbnym 5919
11. w sprawie praktyki stosowanej przez zamawiających w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych 5263
10. w sprawie przyszłości lekarzy rezydentów 5008
9. w sprawie trybu dla uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania 4657
8. w sprawie połączeń kolejowych pomiędzy miastami północnego Podkarpacia, w tym Stalową Wolą a Warszawą 4609
7. w sprawie projektu taryf wybranych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, który został ogłoszony na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej „AOTMiT”) w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz w sprawie procesu konsultacji przedmiotowych taryf prowadzonego przez prezesa AOTMiT 3280
6. w sprawie nowelizacji art. 36 § 6 Prawa spółdzielczego 3159
5. w sprawie zwiększenia świadczenia mieszkaniowego przysługującego żołnierzom zawodowym 1681
4. w sprawie wdrażania w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 1012
3. w sprawie ujęcia w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014-2020 przepisów dających możliwość wspierania szpitali klinicznych z woj. podkarpackiego 213
2. w sprawie wprowadzenia tzw. podatku od hipermarketów 125
1. w sprawie zniesienia ekonomicznego przymusu przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe 61

Zgłoszone zapytania 

3. w sprawie możliwości likwidacji podwójnej składki zdrowotnej od zagranicznych świadczeń emerytalnych lub rentowych 2362
2. w sprawie możliwości kwotowej waloryzacji rent i emerytur 2361
1. w sprawie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie wprowadzenia nagród jubileuszowych po 50. latach pracy 979

 

Oświadczenia 

8. w sprawie walorów turystycznych Podkarpacia 20-07-2016
7.  w sprawie 72. rocznicy likwidacji siedziby placówki Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „Wilcze Łyko” na tzw. rozwadowskiej „Górce” w Stalowej Woli 19-05-2016
6. w sprawie programu „Rodzina 500+” 01-04-2016
5. w sprawie wdrażania programu „Gospodarka+”  31-03-2016
4. w sprawie 72. rocznicy śmierci Kazimierza Pilata ps. Zaremba – żołnierza Armii Krajowej w stopniu porucznika, oficera rezerwy w stopniu kapitana, organizatora konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Stalowej Woli walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej  18-03-2016
3. w sprawie uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej 17-03-2016
2. w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Stalowej Woli pn. „Żołnierze Wyklęci – ludzie o stalowej woli” 26-02-2016
1. w sprawie przekazania wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 r. na tej sali są po prostu kłamstwem 21-12-2015

 

 

Odsłonięcie tablic upamiętniających dwóch lekarzy Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza

„Pamięci Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, polskich lekarzy, którzy w Rozwadowie podczas okupacji niemieckiej ocalili przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty wielu mieszkańców tutejszego regionu.
„Pamięci Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, polskich lekarzy, którzy w Rozwadowie podczas okupacji niemieckiej ocalili przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty wielu mieszkańców tutejszego regionu.
« 1 z 8 »

 


 

PGZ/HSW 28.06.2016

debata na temat „Szanse dla polskiej zbrojeniówki”
debata na temat „Szanse dla polskiej zbrojeniówki”
« 1 z 14 »

 

11 Listopada 2016 r. 

 

Pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu.
Pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu.
www.stalowawola.pl
« 1 z 15 »

 


Podpisanie umowy na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych „Regina”

4,5 mld zł – na taką kwotę Huta Stalowa Wola podpisała umowę
4,5 mld zł – na taką kwotę Huta Stalowa Wola podpisała umowę
www.stalowawola.pl
« 1 z 6 »

 

Otwarcie żłobka w Stalowej Woli

30.01.2017
30.01.2017
Author: www.stalowawola.pl
« 2 z 13 »

Biura Poselskie Rafała Webera

Biuro Poselskie Rafała Webera ul. Wolności 2a
37-450 Stalowa Wola
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Mielcu
ul. Obrońców Pokoju 6
39-300 Mielec
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Nisku
ul. Kościuszki 8
37-400 Nisko
woj. Podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Rudniku nad Sanem
ul. Sandomierska 2
37-420 Rudnik nad Sanem
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl
Biuro Poselskie Rafała Webera
Filia w Tarnobrzegu
ul. Sandomierska 2
39-400 Tarnobrzeg
woj. podkarpackie
tel. 737-797-265 rafalweber@wp.pl

Kontakt

Wyślij wiadomość