You Are Viewing

A Blog Post

Umowy na budowę drogi S19 na terenie powiatu niżańskiego podpisane

S19 to dla Podkarpacia droga życia, to droga, która dla rządu PiS jest strategicznym szlakiem komunikacyjnym łączącym północny kraniec Polski wschodniej z południowym.

Od dnia dzisiejszego wykonawcy 3 odcinków Via Carpathii – od Lasów Jankowskich do węzła Nisko-Południe – mają 34 miesiące (z wyłączeniem miesięcy zimowych) na zaprojektowanie i zbudowanie 24 km trasy. Także pod koniec 2021 roku S19 będzie łączyć Rzeszów z Lublinem.

Podpisanie umowy stanowi wspaniałą wiadomość dla powiatu niżańskiego, bowiem przez 3 gminy tego terenu „19” będzie przebiegać. Wzmocni ona nie tylko bezpieczeństwo komunikacyjne – przewozy ludzi i towarów – ale też będzie nowym impulsem rozwojowym.

Stalowa Wola będzie wpięta do S19 obwodnicą, która jest w końcowej fazie projektowania. Tak więc nasz region zyskuje bardzo dużo!! Trzeba przypomnieć, że Via Carpathia jest realizowana dzięki decyzji rządu PiS z lipca 2017, który zwiększył środki finansowe Programu Budowy Dróg i Autostrad z 107 mld na 135 mld. Aż 21 mld to fundusze na S19.

Teraz mamy tego efekty.