You Are Viewing

A Blog Post

Efekt sekundników – skrzyżowanie ul. Jana Pawła II oraz ul. K.E.N.

Po instalacji sekundników na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II I ul. KEN, porównując okres 1.05. – 31.12.2017 (kiedy ich nie było) do okresu 1.05. – 31.12.2018 (gdy już działały), o ponad 70% spadła ilość mandatów i o 40% ilość zdarzeń drogowych!

O ile same efekty były spodziewane o tyle ich skala (wyraźny spadek) już przeszła moje oczekiwania. Najbardziej cieszy fakt, że przez ostatnie 8 miesięcy poprzedniego roku na „rondzie” nie doszło do ani jednego wypadku. A więc sekundniki zwiększyły bezpieczeństwo i sprawiły, że przejazd przez to skrzyżowanie jest przewidywalny.