You Are Viewing

A Blog Post

Poseł Rafał Weber o sprawozdaniu głównego inspektora pracy z działalności PIP w 2015 r.

Kolega poseł ubiegł mnie właśnie z pytaniem odnośnie do reakcji Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli chodzi o aferę outsourcingową. Ta afera dotknęła przedsiębiorców, którzy zaufali oszustowi, którzy przekazywali mu środki, aby opłacał składki społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również podatki do urzędu skarbowego, a tak się nie działo. Kilkuset przedsiębiorców poszkodowanych i 25 tys. pracowników, tak że skala tego problemu jest olbrzymia. Wiem, że tą sprawą zajmuje się i prokuratura, i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast jaka jest, była tutaj rola Państwowej Inspekcji Pracy? Skoro jest tak duża liczba pracowników poszkodowanych, to reakcja Państwowej Inspekcji Pracy powinna nastąpić, a jeżeli jej nie było, to prośba do pana inspektora, żeby zaangażować się w tę kwestię i próbować ją rozwiązać.

Leave a Reply