You Are Viewing

A Blog Post

Rondo z kamerami. Wypowiedź Pana Posła w sejmie 06.10.2016 r.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Podziękowanie dla pana ministra za obecność i za takie szczegółowe przedstawienie raportu, nie tylko samej statystyki tego, co było, ale też tego, co trzeba zrobić w przyszłości, aby uniknąć ofiar czy zmniejszyć liczbę ofiar na polskich drogach. Czasu nie cofniemy, zdrowia ani życia poszkodowanym nie wrócimy, ale musimy myśleć właśnie o przyszłości i za to myślenie o przyszłości bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli mogę, to chciałbym jedną rzecz podpowiedzieć na podstawie głosów kierowców, ale też głosów mieszkańców Stalowej Woli. Chodzi o instalację na skrzyżowaniach sekundników, które mierzą czas do zmiany zielonego światła, które pokazują, ile jeszcze pozostaje sekund do zmiany światła zielonego na żółte. O instalację takich sekundników na drodze krajowej nr 77 postulują mieszkańcy Stalowej Woli, postulują również władze Stalowej Woli, które są nawet w stanie sfinansować takie sekundniki, natomiast jest blokada. Wychodzi na to, że jest blokada prawna. Podobno rozporządzenie, które reguluje te kwestie, wprost nie pozwala na montaż takich sekundników. Panie ministrze, bardzo gorąca prośba o to, żeby się tej sprawie przyjrzeć i w zasadnych przypadkach, kiedy one są potrzebne, kiedy one są wymagane, a na tym skrzyżowaniu pojawiły się kamery, które łapią kierowców, niektóre są traktowane jako służące tylko łupieniu kieszeni aby w takich miejscach była możliwość montowania takich sekundników.

Leave a Reply