You Are Viewing

A Blog Post

Wystąpienie z 9 lutego 2016r.

Rafał Weber – wystąpienie z 9 lutego 2016 r. 11. posiedzenie Sejmu RP. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Leave a Reply